Privacy

Delen van persoonsgegevens door Nictiz met derden
We delen uw persoonsgegevens met partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. We bieden u geen ongevraagde informatie en/of diensten aan. In andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of laten verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@nictiz.nl.

Google Analytics
De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het 'delen van gegevens' met Google staat uit. De Analytics-cookies gebruiken wij niet in combinatie met andere diensten van Google. Daarnaast hebben wij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Nictiz gebruikt
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.